user_mobilelogo

 Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych

Jest to zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu zęba,który nie jest widoczny w jamie ustnej.Najczęściej są to tzw.  zęby mądrości (ósemki), kły w szczęce oraz zęby nadliczbowe.
Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz specjalizacji, gdyż nie każdy lekarz to potrafi.

Wskazania:

leczenie ortodontyczne

przygotowanie do leczenia protetycznego

wewnątrzkostne torbiele

ucisk na zęby sąsiednie

resorpcje korzeni sąsiednich korzenie

 

  • Powikłania:

- uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego

- perforacja zatoki szczękowej 

- powstanie przetoki ustno-nosowej 

- uszkodzenie koron i korzeni zębów sąsiednich

 

Po usunięciu zęba zatrzymanego często spotykamy się z ubytkiem kości.,

W tych przypadkach  wskazane jest uzupełnienie ubytku kostnego za pomocą preparatów kościozastępczych.

Unikamy w ten sposób dużego zaniku kostnego,rozchwiania zębów sąsiednich. I odtwarzamy prawidłowe relacje.

 

 Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych

Jest to zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu zęba,który nie jest widoczny w jamie ustnej.Najczęściej są to tzw.  zęby mądrości (ósemki), kły w szczęce oraz zęby nadliczbowe.
Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz specjalizacji, gdyż nie każdy lekarz to potrafi.

Wskazania:

leczenie ortodontyczne

przygotowanie do leczenia protetycznego

wewnątrzkostne torbiele

ucisk na zęby sąsiednie

resorpcje korzeni sąsiednich korzenie

 

  • Powikłania:

- uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego

- perforacja zatoki szczękowej 

- powstanie przetoki ustno-nosowej 

- uszkodzenie koron i korzeni zębów sąsiednich

 

Po usunięciu zęba zatrzymanego często spotykamy się z ubytkiem kości.,

W tych przypadkach  wskazane jest uzupełnienie ubytku kostnego za pomocą preparatów kościozastępczych.

Unikamy w ten sposób dużego zaniku kostnego,rozchwiania zębów sąsiednich. I odtwarzamy prawidłowe relacje.